Η οργάνωση της τοπικής αυτοδιοικήσεως προς ανάπτυξιν : διοικητικήν, οικονομικήν και πολιτικήν :συμβολή εις την έννοιαν της τοπικής αναπτυξιακής διοικήσεως /

Πρώτος συγγραφέας: Οικονόμου, Δημήτριος Π.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήναι :, [χ.ο.],, 1967.
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: Online ψηφιακή μορφή

Διαθέσιμο Online

Online ψηφιακή μορφή

University of Macedonia Library:

Ταξινομικός #: JS5615.A2O55 1967
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Μη Δανειζόμενο