Σύγχρονη στατιστική ανάλυση : συμβολή στην επιστημονική έρευνα και στη λήψη των αποφάσεων /

Πρώτος συγγραφέας: Κιντής, Ανδρέας Α.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Gutenberg,, c1995.
Θέματα:

Παρόμοια τεκμήρια