Μέτρα για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης της Αθήνας : απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου, της 8.2.1990 /

Corporate συγγραφέας: Ελλάδα. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.,, 1990.
Θέματα:

University of Macedonia Library: Κλειστό Βιβλιοστάσιο (Closed Stack)

Ταξινομικός #: KKE6249.A52M48 1990
Συλλογή: Oversized
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο