Αγορά χωρίς σύνορα: τριμηνιαία επιθεώρηση διεθνούς οικονομίας και πολιτικής.

Corporate συγγραφέας: Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων.
Μορφή: Επιστημονικό περιοδικό
Γλώσσα: Greek
Έκδοση: Αθήνα : Παπαζήσης, 1995-
Θέματα:

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Β (Stack Room B)

Ταξινομικός #: ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ
Συλλογή: Scientific Serials
Αντίγραφο 1 τ.10 τχ.4 (2004) Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 1 τ.13 τχ.4 (2008) Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 1 τ.12 τχ.4 (2007) Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 1 τ.12 τχ.3 (2007) Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 1 τ. 13 τχ. 3 (2008) Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 1 τ. 13 τχ. 2 (2007) Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 1 τ. 12 τχ. 3 (2007) Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 1 τ. 10 τχ. 4 (2006) Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 1 τ. 12 τχ. 1 (2006) Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 1 τ.11 τχ.4 (2006) Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 1 τ.11 τχ.3 (2006) Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 1 τ.11 τχ.2 (2005) Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 1 τ. 11 τχ. 1(2005) Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 1 τ. 10 τχ. 4 (2005) Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 1 τ. 10 τχ. 3 (2005) Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 1 τ. 10 τχ. 1 (2004) Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 1 τ. 9 τχ.4 (2004) Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 1 τ. 9 τχ. 3 (2004) Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 1 τ. 9 τχ. 2 (2003) Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 1 τ. 9 τχ. 1 (2003) Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 1 τ. 8 τχ. 4 (2003) Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 1 τ. 8 τχ. 3 (2003) Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 1 τ. 8 τχ. 2 (2002) Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 1 τ. 8 τχ.1 (2002) Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 1 τ.7 τχ.4 (2002) Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 1 τ.7 τχ.3 (2002) Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 1 τ.7 τχ.2 (2001) Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 1 6(4)Μάρτ-Μάι/01 Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 1 6(3)Dec/00-Febr/01 Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 1 5(4)Μαρτ-Μαϊος/00 Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 1 5(3) Δεκ /99-Φεβρ /00 Μη Δανειζόμενο