Εγκυκλοπαιδικό λεξικό πεντάγλωσσο /

Άλλοι συγγραφείς: Χολέβας, Ιωάννης Κ.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Interbooks,, 1980.
Θέματα:

University of Macedonia Library: Περιοχή Πληροφοριακού (Reference Area)

Ταξινομικός #: H40.E54 1980
Συλλογή: Reference
Αντίγραφο 5
Reference (δανειζόμενο για 3 ώρες)
Διαθέσιμο
Αντίγραφο 6
Reference (δανειζόμενο για 3 ώρες)
Διαθέσιμο
Αντίγραφο 4
Reference (δανειζόμενο για 3 ώρες)
Διαθέσιμο
Αντίγραφο 3
Reference (δανειζόμενο για 3 ώρες)
Διαθέσιμο
Αντίγραφο 2
Reference (δανειζόμενο για 3 ώρες)
Διαθέσιμο
Αντίγραφο 1
Reference (δανειζόμενο για 3 ώρες)
Διαθέσιμο