Μέγα ελληνο-αγγλικόν λεξικόν /

Πρώτος συγγραφέας: Crighton, William
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήναι :, Ελευθερουδάκης,, [1960?].
Θέματα:

University of Macedonia Library: Περιοχή Πληροφοριακού (Reference Area)

Ταξινομικός #: PE1645.G7C75 1960
Συλλογή: Reference
Αντίγραφο 4
Reference (δανειζόμενο για 3 ώρες)
Διαθέσιμο
Αντίγραφο 3
Reference (δανειζόμενο για 3 ώρες)
Διαθέσιμο
Αντίγραφο 2
Reference (δανειζόμενο για 3 ώρες)
Διαθέσιμο
Αντίγραφο 1
Reference (δανειζόμενο για 3 ώρες)
Διαθέσιμο
Αντίγραφο 6 Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 7
Reference (δανειζόμενο για 3 ώρες)
Διαθέσιμο
Αντίγραφο 5
Reference (δανειζόμενο για 3 ώρες)
Διαθέσιμο
Αντίγραφο Unknown
Reference (δανειζόμενο για 3 ώρες)
Διαθέσιμο