Επιθεώρηση αγροτικών μελετών : περιοδική έκδοση οικονομικού και κοινωνικού προβληματισμού σε θέματα του αγροτικού χώρου.

Corporate συγγραφέας: Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος. Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων.
Μορφή: Επιστημονικό περιοδικό
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Α.Τ.Ε.,