Δελτίον.

Corporate συγγραφέας: Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων.
Προηγούμενος τίτλος: ΣΒΕ δελτίο. Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών.
Μορφή: Επιστημονικό περιοδικό
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Σύνδεσμος Ελλήνων βιομηχάνων,
Θέματα:

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Β (Stack Room B)

Ταξινομικός #: Unknown
Συλλογή: Scientific Serials
Αντίγραφο Unknown Μη Δανειζόμενο