Μάνατζερ : διμηνιαία έκδοσις της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων.

Corporate συγγραφέας: Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων.
Νέος τίτλος: Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων. Manager.
Μορφή: Επιστημονικό περιοδικό
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Ι. Χάστας,, [1962]-1986.
Θέματα:

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Β (Stack Room B)

Ταξινομικός #: Unknown
Συλλογή: Scientific Serials
Αντίγραφο Unknown Μη Δανειζόμενο