Τόπος : επιθεώρηση αστικών και περιφερειακών μελετών.

Μορφή: Επιστημονικό περιοδικό
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Αστική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Πολιτική,, 1990-
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: https://ojs.lib.uom.gr/index.php/topos
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Τχ. 1 (1990)-
Περιγραφή τεκμηρίου: Η περιγραφή βασίστηκε στο: Τχ. 1 (1990); τίτλος από το εξώφυλλο.
Περιλαμβάνει βιβλιοκρισίες, θέματα έρευνας, μεταπτυχιακές εργασίες.
Ο υπότιτλος ποικίλλει.
Φυσική περιγραφή: τ. : εικ. ; 24 εκ.
Συχνότητα δημοσίευσης: Δυο φορές το χρόνο
ISSN: 1105-3267