Οικονομικά χρονικά.

Corporate συγγραφέας: Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας.
Μορφή: Επιστημονικό περιοδικό
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας,, 1984-
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: https://oe-e.gr/%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CF%87%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC/

Διαθέσιμο Online

https://oe-e.gr/%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CF%87%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC/

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Β (Stack Room B)

Ταξινομικός #: Unknown
Συλλογή: Scientific Serials
Αντίγραφο Unknown Μη Δανειζόμενο