Σπουδαί.

Corporate συγγραφέας: Πανεπιστήμιο Πειραιώς.
Προηγούμενος τίτλος: Σπουδαί :
Μορφή: Επιστημονικό περιοδικό
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πειραιάς :, Πανεπιστήμιο Πειραιώς = University of Piraeus,, 1989-
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: Διαθέσιμο σε ψηφιακή μορφή στο:

Διαθέσιμο Online

Διαθέσιμο σε ψηφιακή μορφή στο:

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Β (Stack Room B)

Ταξινομικός #: Unknown
Συλλογή: Scientific Serials
Αντίγραφο Unknown Μη Δανειζόμενο