Σπουδαί.

Προηγούμενος τίτλος: Σπουδαί :
Corporate συγγραφέας: Πανεπιστήμιο Πειραιώς.
Μορφή: Επιστημονικό περιοδικό
Γλώσσα: Greek
Έκδοση: Πειραιάς : Πανεπιστήμιο Πειραιώς = University of Piraeus, 1989-
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: Διαθέσιμο σε ψηφιακή μορφή στο:

Διαθέσιμο Online

Διαθέσιμο σε ψηφιακή μορφή στο:

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Β (Stack Room B)

Ταξινομικός #: ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ
Συλλογή: Scientific Serials
Αντίγραφο 1 τχ. 6 (1965-66) Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 1 τχ. 2 (1984) Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 1 τ. 63 τχ. 3-4 (Ιαν./Φεβρ./Μάρτ Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 1 τ. 63 τχ. 1-2 (Οκτ./Νοέμ./Δεκ. Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 1 τ. 62 τχ. 3-4 (Ιούλ.-Δεκ. 2012 Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 1 τ. 62 τχ. 1-2 (Ιαν.-Ιούν. 2012 Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 1 τ. 61 τχ. 3-4 (Ιούλ.-Δεκ. 2011 Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 1 τ. 61 τχ. 1-2 (Ιαν.-Ιούν. 2011 Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 1 τ. 60 τχ. 3-4 (Ιούλ.-Δεκ. 2010 Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 1 τ. 60 τχ. 1-2 (Ιαν.-Ιούν. 2010 Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 1 τ. 58 τχ. 1/2 (Ιαν./Φεβρ./Μάρτ Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 1 τ. 59 τχ. 3-4 (Απρ./Μάι./Ιούν. Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 1 τ. 59 τχ. 1-2 (Ιαν./Φεβρ./Μάρτ Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 1 τ. 58 τχ. 3 (Ιούλ./Αύγ./Σεπτ./ Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 1 τ. 56 τχ. 1 (Ιαν./Φεβρ./Μάρτ. Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 1 τ. 55 τχ. 4 (Οκτ./Νοέμ./Δεκ. 2 Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 1 τ. 55 τχ. 3 (Ιούλ./Αύγ./Σεπτ. Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 1 τ. 55 τχ. 2 (Απρ./Μάι./Ιούν. 2 Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 1 τ. 55 τχ. 1 (Ιαν./Φεβρ./Μάρτ. Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 1 τ. 54 τχ. 4 (Οκτ./Νοέμ./Δεκ. 2 Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 1 τ. 54 τχ. 3 (Ιούλ./Αύγ./Σεπτ. Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 1 τ. 54 τχ. 2 (Απρ./Μάι./Ιούν. 2 Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 1 τ. 54 τχ. 1 (Ιαν./Φεβρ./Μάρτ. Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 1 τ. 53 τχ. 4 (Οκτ./Νοέμ./Δεκ. 2 Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 1 τ. 53 τχ. 3 (Ιούλ./Αύγ./Σεπτ. Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 1 τ. 53 τχ. 2 (Απρ./Μάι./Ιούν. 2 Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 1 τ. 53 τχ. 1 (Ιαν. 2003) Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 1 (Ιούλ.-Σεπτ. 2002) Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 1 (Ιαν.-Ιούν. 2002) Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 1 (Ιούλ.-Δεκ. 2001) Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 1 (Ιαν.-Ιούν. 2001) Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 1 (Ιούλ.-Δεκ. 2000) Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 1 (Ιαν.-Ιούν. 2000) Μη Δανειζόμενο