Κώδικας νομικού βήματος.

Corporate συγγραφέας: Ελλάδα.
Άλλοι συγγραφείς: Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών.
Προηγούμενος τίτλος: Ελλάδα. Κώδιξ νομικού βήματος
Μορφή: Περιοδική έκδοση
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών,, 1977-
Θέματα:

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Β (Stack Room B)

Ταξινομικός #: Unknown
Συλλογή: Scientific Serials
Αντίγραφο Unknown Μη Δανειζόμενο