Αγγλοελληνικό & ελληνοαγγλικό λεξικό οικονομικών & εμπορικών όρων /

Άλλοι συγγραφείς: Λάμπου, Αρκύς Ι.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Έκδοση: Αθήνα : Μ. Σιδέρης, [199-?]
Θέματα:

University of Macedonia Library: Περιοχή Πληροφοριακού (Reference Area)

Ταξινομικός #: HB61.A35 1990
Συλλογή: Reference
Αντίγραφο 2
Reference (δανειζόμενο για 3 ώρες)
Διαθέσιμο
Αντίγραφο 1
Reference (δανειζόμενο για 3 ώρες)
Διαθέσιμο