Γλωσσάριο εμπορικών όρων : αγγλικά, γερμανικά, γαλλικά, ισπανικά, ιταλικά, ελληνικά /

Corporate συγγραφέας: Ινστιτούτο Εξαγωγικών Σπουδών.
Άλλοι συγγραφείς: Στεφανίδης, Γιάννης Χ., Οργανισμός Προώθησης Εξαγωγών (Ελλάδα)
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Ινστιτούτο Εξαγωγικών Σπουδών,, 1991.
Έκδοση: 2η έκδ.
Σειρά: Ινστιτούτο Εξαγωγικών Σπουδών (Σειρά) ; 52
Θέματα:

University of Macedonia Library: Περιοχή Πληροφοριακού (Reference Area)

Ταξινομικός #: HF1002.G55 1991
Συλλογή: Reference
Αντίγραφο Unknown
Reference (δανειζόμενο για 3 ώρες)
Διαθέσιμο