Γραμματική της βουλγαρικής γλώσσης /

Πρώτος συγγραφέας: Λαμψίδης, Ιωάννης Θ.
Corporate συγγραφέας: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών.
Άλλοι συγγραφείς: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (Θεσσαλονίκη, Ελλάδα)
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Bulgarian
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Θεσσαλονίκη :, Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών,, 1968.
Σειρά: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (Σειρά) ; 101
Θέματα:

Παρόμοια τεκμήρια