Ασκήσεις στατιστικής /

Πρώτος συγγραφέας: Λαμπράκης, Δημήτριος Π.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήναι :, [χ.ο],, 1980.
Έκδοση: 2η έκδ.
Θέματα: