Οι πηγές των γεωργικών στατιστικών στοιχείων και η μεθοδολογία της συγκεντρώσεώς τους /

Πρώτος συγγραφέας: Δαουτόπουλος, Γεώργιος Α., 1945-
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Θεσσαλονίκη :, Οργανισμός Βάμβακος,, 1978.
Έκδοση: 3η έκδ.
Θέματα:

University of Macedonia Library:

Ταξινομικός #: HD2055.5.P425 1978
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Μη Δανειζόμενο