Πλάτωνος απολογία Σωκράτους : ερμηνευτικό σχεδίασμα, εισαγωγή και γενική ανάλυση : αισθητική, ερμηνεία /

Κύριος συγγραφέας: Γιαννακόπουλος, Π. Ε. 1931-
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Έκδοση: Αθήνα : Εκδόσεις Παπαδήμα, 1985.
Έκδοση: 2η έκδ.
Θέματα:

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: B365.G53 1985
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο