Γεωγραφική, διοικητική και πληθυσμιακή εξέλιξις της Ελλάδος, 1821-1971 /

Πρώτος συγγραφέας: Χουλιαράκης, Μιχαήλ
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήναι :, Εθνικόν Κέντρον Κοινωνικών Ερευνών,, 1973-1976
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: Online ψηφιακή μορφή

Διαθέσιμο Online

Online ψηφιακή μορφή

University of Macedonia Library:

Ταξινομικός #: JS5612.L7C45 1973
Συλλογή: Reference
Αντίγραφο 1 τ.1/1 Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 1 τ.1/2 Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 1 τ.2 Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 1 τ.3 Μη Δανειζόμενο