Ο Leonardo da Vinci και η επιστημονική οργάνωσις /

Πρώτος συγγραφέας: Χολέβας, Ιωάννης Κ.
Άλλοι συγγραφείς: Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήναι :, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος,, 1970.
Θέματα: