Παραπομπή APA

Anbar Management Services., Anbar Management Publications, Anbar Abstracts (Firm), Institute of Marketing, & Chartered Institute of Marketing. (1971). Marketing + distribution abstracts. [Wembley, England: Anbar Publications.

Παραπομπή Chicago Style

Anbar Management Services., Anbar Management Publications, Anbar Abstracts (Firm), Institute of Marketing, and Chartered Institute of Marketing. Marketing + Distribution Abstracts. [Wembley, England: Anbar Publications, 1971.

Παραπομπή MLA

Anbar Management Services., et al. Marketing + Distribution Abstracts. [Wembley, England: Anbar Publications, 1971.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.