Ρυθμίσεις τοπικών προβλημάτων = Regulation of local problems-summary /

Πρώτος συγγραφέας: Ψυχοπαίδης, Κοσμάς, 1944-2004
Corporate συγγραφέας: Ίδρυμα Μεσογειακών Μελετών (Αθήνα, Ελλάδα)
Άλλοι συγγραφείς: Γετίμης, Παναγιώτης.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Ίδρυμα Μεσογειακών Μελετών,, 1989.
Σειρά: Μελέτες (ʹΙδρυμα Μεσογειακών Μελετών)
Θέματα:

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: JS5612.P79 1989
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο