Ελληνοβουλγαρικό λεξικό /

Άλλοι συγγραφείς: Ninov, Ivan., Poromanska, Stoĭna
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Θεσσαλονίκη :, Μαλλιάρης,, c1994.
Θέματα:

University of Macedonia Library: Περιοχή Πληροφοριακού (Reference Area)

Ταξινομικός #: PG981.G7Ε55 1994
Συλλογή: Reference
Αντίγραφο 1
Reference (δανειζόμενο για 3 ώρες)
Διαθέσιμο