Ερμηνευτικό λεξικό όρων πληροφορικής : αγγλοελληνικό , ελληνοαγγλικό /

Πρώτος συγγραφέας: Κοίλιας, Χρήστος.
Άλλοι συγγραφείς: Παναγιωτάκος, Δημ.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών,, c1994.
Έκδοση: 1η έκδ.
Θέματα:

University of Macedonia Library: Περιοχή Πληροφοριακού (Reference Area)

Ταξινομικός #: QA76.15.K65 1994
Συλλογή: Reference
Αντίγραφο 2
Reference (δανειζόμενο για 3 ώρες)
Διαθέσιμο
Αντίγραφο 1
Reference (δανειζόμενο για 3 ώρες)
Διαθέσιμο