Η συνταγματική κατοχύρωση της αρχής της ισότητας των φύλων /

Πρώτος συγγραφέας: Μπέσιλα-Μακρίδη, Ελισάβετ.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, [χ.ό.],, 1983.
Θέματα/Λέξεις Κλειδιά:

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: K3243.M64 1983
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο