Αποτελέσματα της απογραφής πληθυσμού-κατοικιών της 19 Μαρτίου 1961: δειγματολογική επεξεργασία /

Corporate συγγραφέας: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος.
Μορφή: Επιστημονικό περιοδικό
Γλώσσα: Greek
English
French
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήναι :, Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, 1962-
Σειρά: A:5-<16 > πληθυσμός, population.
Θέματα: