Προσωπικότητα και στάσεις των φοιτητών των ελληνικών ανώτατων εκππαιδευτικών ιδρυμάτων /

Κύριος συγγραφέας: Anderson, Lynn R.
Corporate συγγραφέας: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (Ελλάδα)
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Έκδοση: Αθήνα : ΕΚΚΕ, 1980.
Θέματα:

University of Macedonia Library: Κλειστό Βιβλιοστάσιο (Closed Stack)

Ταξινομικός #: LA788.7.A5316 1980
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο