Ξενοφώντος Απομνημονεύματα : Xenophontis Commentarii /

Πρώτος συγγραφέας: Ξενοφών, π. 430-355 π.Χ.
Άλλοι συγγραφείς: Hude, Karl, 1860-1936
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Ancient Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Lipsiae :, B. G. Teubner,, 1934.
Έκδοση: Editio major.

University of Macedonia Library: Κλειστό Βιβλιοστάσιο (Closed Stack)

Ταξινομικός #: PA4494.M3 1934
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο