Ο τουριστικός τομεύς εις την ελληνικήν οικονομίαν : αδυναμίαι και προβλήματα, εξελίξεις δυνατότητες και προοπτικαί /

Πρώτος συγγραφέας: Αθανασίου, Λουκής.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, [χ.ό.],, 1975.
Θέματα:

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: G155.G8A84 1975
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο