Εκτάσεις γεωργικών καλλιεργειών κατά είδος : προσωρινά αποτελέσματα της ετήσιας Γεωργικής Στατιστικής 'Ερευνας /

Corporate συγγραφέας: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος.
Μορφή: Επιστημονικό περιοδικό
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος,
Σειρά: Γ--Γεωργία, κτηνοτροφία, δάση, αλιεία.
Θέματα:

Παρόμοια τεκμήρια