Έρευνα επί του κόστους εργασίας εις την μεταποίησιν /

Corporate συγγραφέας: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος.
Νέος τίτλος: Ετήσια έρευνα επί του κόστους εργασίας εις την μεταποίησην /
Μορφή: Περιοδική έκδοση
Γλώσσα: French
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήναι :, Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος,
Σειρά: Δ--Απασχόλησις.
Θέματα: