Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδας μέχρι το θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου /

Κύριος συγγραφέας: Bury, J. B. 1861-1927
Άλλοι συγγραφείς: Meiggs, Russell
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
English
Έκδοση: Αθήνα : Καρδαμίτσας, 1992.
Έκδοση: 2η έκδ.
Θέματα:

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: DF214.B9516 1992
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 τ. 1 Διαθέσιμο
Αντίγραφο 1 τ. 2 Διαθέσιμο