'Ερευνα εργατικού δυναμικού (απασχολήσεως) έτους /

Corporate συγγραφέας: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος.
Προηγούμενος τίτλος: Έρευνα απασχολήσεως /
Μορφή: Επιστημονικό περιοδικό
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήναι :, Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος,
Σειρά: Δ--Απασχόλησις.
Θέματα: