Ετήσια στατιστική έρευνα του καρκίνου.

Corporate συγγραφέας: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος.
Μορφή: Επιστημονικό περιοδικό
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήναι,, Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος,
Θέματα:
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: 1967/69-
Περιγραφή τεκμηρίου: "Β: ... Δημόσια υγεία. Public health."
Φυσική περιγραφή: 30 εκ.
Συχνότητα δημοσίευσης: Ετήσιο
ISSN: 0302-9697