Καταναλωτικές δαπάνες του δημόσιου τομέα /

Corporate συγγραφέας: Ελλάδα. Υπουργείον Συντονισμού. Διεύθυνσις Συναλλαγών Δημοσίου και Ιδιωτικών Κοινωφελών Ιδρυμάτων.
Μορφή: Επιστημονικό περιοδικό
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήναι :, [χ.ο.],
Θέματα: