Πραγματικός πληθυσμός της Ελλάδος : κατά την απογραφή της 5 Απριλίου 1981 : κατά νομούς, επαρχίες, δήμους, κοινότητες και οικισμούς = Population de fait de la Gráece : au recensement du 5 avril 1981 : par dâepartements, âeparchies, communes-dáemes, communes et localitâes.

Corporate συγγραφέας: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος.
Μορφή: Επιστημονικό περιοδικό
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήναι :, Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος,, 1982.
Θέματα: