Οιδίπους Τύραννος /

Πρώτος συγγραφέας: Σοφοκλής.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Καρδαμίτσας,, 1996.
Θέματα:

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: PA4413.Z2O7 1996
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο