Στατιστική της δικαιοσύνης /

Corporate συγγραφέας: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος.
Μορφή: Επιστημονικό περιοδικό
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήναι :, Εθνικόν Τυπογραφείον,, 1965-
Σειρά: Ε--Δικαιοσύνη.
Θέματα: