Συναλλαγές νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου /

Corporate συγγραφέας: Ελλάδα. Υπουργείον Συντονισμού. Διεύθυνσις Συναλλαγών Δημοσίου και Ιδιωτικών Κοινωφελών Ιδρυμάτων.
Μορφή: Επιστημονικό περιοδικό
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήναι :, Εθνικό Τυπογραφείο,
Θέματα: