Συνοπτικά αποτελέσματα απογραφής καταστημάτων της 27ης Σεπτεμβρίου 1969.

Corporate συγγραφέας: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος.
Μορφή: Επιστημονικό περιοδικό
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήναι :, Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος,, 1970.
Θέματα:

Παρόμοια τεκμήρια