Συνοπτικά στοιχεία στατιστικής εξωτερικού εμπορίου /

Corporate συγγραφέας: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος.
Μορφή: Επιστημονικό περιοδικό
Γλώσσα: Greek
Έκδοση: Αθήναι : Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος.