Ο έρωτας στην αρχαία Ελλάδα : με 16 εικόνες εκτός κειμένου /

Κύριος συγγραφέας: Flacelière, Robert, 1904-1982
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Έκδοση: Αθήνα : Παπαδήμας, 1995.
Έκδοση: 6η έκδ. βελτ.
Θέματα:

Παρόμοια τεκμήρια