Παραπομπή APA

Mossé, C. (1993). Η γυναίκα στην αρχαία Ελλάδα: με εισαγωγή στην ελληνική έκδοση και συμπληρωματική βιβλιογραφία από την συγγραφέα (2η έκδ.). Αθήνα: Εκδόσεις Παπαδήμα.

Παραπομπή Chicago Style

Mossé, Claude. Η γυναίκα στην αρχαία Ελλάδα: με εισαγωγή στην ελληνική έκδοση και συμπληρωματική βιβλιογραφία από την συγγραφέα. 2η έκδ. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαδήμα, 1993.

Παραπομπή MLA

Mossé, Claude. Η γυναίκα στην αρχαία Ελλάδα: με εισαγωγή στην ελληνική έκδοση και συμπληρωματική βιβλιογραφία από την συγγραφέα. 2η έκδ. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαδήμα, 1993.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.