Συνοπτική στατιστική επετηρίς της Ελλάδος = Concise statistical yearbook of Greece.

Corporate συγγραφέας: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος.
Μορφή: Περιοδική έκδοση
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήναι :, Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος,
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://www.statistics.gr/Documents/yearbook-05.pdf
Περιγραφή τεκμηρίου: Ο ελληνικός τίτλος ποικίλει ελαφρά : Συνοπτική στατιστική επετηρίδα της Ελλάδος, <1985-1986-1989>.
Η περιγραφή βασίστηκε στο: 1977.
Φυσική περιγραφή: τ. : εικ. ; 17 εκ.
Συχνότητα δημοσίευσης: Ετήσιο
ISSN: 0069-8245