Μάρκετινγκ λιανικού εμπορίου /

Κύριος συγγραφέας: Τζωρτζάκης, Κώστας Μ.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Έκδοση: Αθήνα : Rosili, 1993.
Έκδοση: [νέα έκδ.].
Θέματα:

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: HF5429.T98 1993
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο