Ξενοφώντος Κύρου ανάβασις, Κάθοδος των μυρίων : εισαγωγή και γενική ανάλυση : σχόλια, σημασιολογικά, πραγματολογικά, ιδεολογικά, μορφολογικά, ψυχολογικά, ηθικά κλ. : χαρακτηρισμοί, αξιοσημ. φράσεις, αισθητική εμβάθυνση κλ. /

Πρώτος συγγραφέας: Κωτσαδάμ, Γιάννης Σ.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Εκδόσεις Παπαδήμα,, 1983.
Έκδοση: 2η έκδ.
Θέματα:

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: PA4494.A7K67 1983
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο