Αγγλο-ελληνικόν λεξικόν μαθηματικών όρων /

Πρώτος συγγραφέας: Παπαγιαννακόπουλος, Παναγιώτης.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Καρδαμίτσας,, 1993.
Έκδοση: Νέα έκδ.
Θέματα:

University of Macedonia Library: Περιοχή Πληροφοριακού (Reference Area)

Ταξινομικός #: QA5.P37 1993
Συλλογή: Reference
Αντίγραφο Unknown
Reference (δανειζόμενο για 3 ώρες)
Διαθέσιμο