Νέο ελληνικό λεξικό της σύγχρονης δημοτικής γλώσσας : γραπτής και προφορικής /

Πρώτος συγγραφέας: Κριαράς, Εμμανουήλ, 1906-2014
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Εκδοτική Αθηνών,, 1995.
Θέματα:

University of Macedonia Library: Περιοχή Πληροφοριακού (Reference Area)

Ταξινομικός #: PA1131.K75 1995
Συλλογή: Reference
Αντίγραφο 7
Reference (δανειζόμενο για 3 ώρες)
Διαθέσιμο
Αντίγραφο 5
Reference (δανειζόμενο για 3 ώρες)
Διαθέσιμο
Αντίγραφο 2
Reference (δανειζόμενο για 3 ώρες)
Διαθέσιμο
Αντίγραφο 1
Reference (δανειζόμενο για 3 ώρες)
Διαθέσιμο