Μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα : οδηγός σπουδών στην Ελλάδα, σπουδές στις χώρες της Ε.Ε., γενικά-ειδικά θέματα σπουδών /

Κύριος συγγραφέας: Τσαγιάννης, Βασ.
Άλλοι συγγραφείς: Κουτρουμάνος, Κων.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Έκδοση: Αθήνα : Αντ. Ν. Σάκκουλας, 1994.
Θέματα:

University of Macedonia Library: Περιοχή Πληροφοριακού (Reference Area)

Ταξινομικός #: L931.T73 1994
Συλλογή: Reference
Αντίγραφο Unknown
Reference (δανειζόμενο για 3 ώρες)
Διαθέσιμο